นางสาวพรฌาธิญา ณ สงขลา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการท่องเที่ยว
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการท่องเที่ยว

นางสาวพัชราพรรณ นิติกุล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการท่องเที่ยว